OÜ Analiit laboratoorium asub Eestis, Maardu linnas  ning on kergesti kättesaadav kõigile kohalikku turgu ja transiiti teenindavatele  ettevõtetele  ja terminaalidele.

Käesoleval ajal OÜ Analiit  osutab teenuseid praktiliselt kõikides kohalikul turul töötavates terminaalides.

OÜ Analiit on iseseisev juriidiline isik ningtegelebomategevusalalalates 1992 aastast.

OÜ Analiit on akrediteeritud kui katselaboratoorium  standardi EVS-EN ISO/IES 17065:2012  järgi Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt  (akrediteerimissertifikaat nr L039).

OÜ Analiit on  akrediteeritud kui sertifitseerimisasutus standardi EVS-EN ISO/IES 17065:2012 Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt  (akrediteerimissertifikaat nr  PC007).

Analüüside Jet osas on laboratoorium läbinud kontrolli BP Air Laboratory poolt ning  audiitori aruande kohaselt hinnati tulemust  hindega“ 4“ viie palli süsteemi järgi.

OÜ Analiit  regulaarselt  osaleb rahvusvahelistes võrdluskatsetustes, milliseid korraldab  ja  viib läbi  Institute of Interlaboratory Studies, ning pidevalt tõstab naftaproduktide analüüside teostamise  kvaliteedi. Nimetatud programmis osaleb  ligi 200 laborit üle maailma.

OÜ Analiit osutab teenuseid suuremale hulgale klientidele nii Eestis  kui ka väljaspool.

Tänase päeva seisuga  OÜ Analiit  laboratooriumi  tehnilise varustuse tase on arvatavasti kõrgeim võrreldes teiste Eestis töötavate laboritega.

Olles varustatud piisavas koguses seadmetega ning kasutades akrediteeritud katsemeetodeid  (EN-ISO, ASTM) on labor võimeline teostada täies ulatuses testimist:

 • JET
 • AvGas
 • Bioethanol
 • Biodiesel (FAME)
 • Crude oil,
 • Gas condensate,
 • Petrol,
 • Liuid hydrocarbons,
 • Gasoline,
 • Kerosene,
 • Heating oil
 • Diesel fuel,
 • Ship bunkering fuel
 • Lubricating oil
 • Vacuumgasoil
 • Fueloil

 

Kõik labori seadmed asuvad ühes kohas, mis võimaldab  analüüside teostamist kohapeal  ilma vajaduseta transportida analüüse teistesse kohtadesse.

Laboratooriumis on  spetsialiste, kes teostavad:

 • proovide võtmist;
 • koguse mõõtmist kaldamahutites;
 • koguse mõõtmist laevadel.

Kõik nimetatud toimingud on akrediteeritud.

Meie spetsialistidel on kõrge kvalifikatsioon ja suured kogemused, mis võimaldavad meil  täita tellimusi kiiresti ja tõhusalt.