FIRMAST

Sissejuhatus:

Analiit OÜ on iseseisev Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis on tegutsenud naftatoodete analüüsi, koguste mõõtmise ja sertifitseerimise valdkonnas alates 1992. aastast.

Asukoht:

Analiit OÜ asub aadressil Pähklimäe 8, 74114, Maardu, Eesti.

Akkreditatsioon:

Ettevõttel on akrediteering vastavalt standardile EN ISO/IEC 17025 katse laboratooriumina koguste ja kvaliteedi valdkonnas. Lisaks on asutus akrediteeritud vedelkütuste sertifitseerimise asutusena vastavalt standardile EN ISO/IEC 17065.

Personaal:

Ettevõtte personal koosneb kõrgelt kvalifitseeritud keemikutest ja inspektoritest, kes tegelevad proovivõtmise ja mõõtmisega.

Kliendid:

Analiit OÜ teenindab kütuseettevõtteid Eestis, Balti riikides ja Euroopa territooriumil ning on aktiivne ka rahvusvahelisel tasandil.

Juhtimine:

Ettevõtet juhivad kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid, kellel on pikaajaline kogemus kvaliteedi, koguste ja sertifitseerimise valdkonnas.

Katselaboratoorium:

Laboratoorium teostab teste vastavalt standarditele EN, ISO, GOST, IP ja ASTM, kasutades selleks uusimat tehnoloogiat. Laboratoorium on varustatud mitmekülgse tehnoloogiaga, võimaldades teha mitmesuguseid analüüse.Täpne akrediteerimisala on saadaval lingil   https://eak.ee/?pageCus=akr&id=41.

Koguse mõõtmine ja proovivõtt:

Ettevõte kasutab äärmiselt kaasaegset varustust koguste mõõtmiseks ja proovivõtuks ning nende personal tegutseb vastavalt standarditele EN, ISO, GOST, IP ja ASTM.

Sertifitseerimisasutus:

Analiit OÜ sertifitseerib kütuseid vastavalt standarditele EN ISO 590, EN ISO 228, EN 15940, EN 14214 ja kaasab spetsialiste selles valdkonnas. Sertifitseerimisasutus on akrediteeritud standardile EN ISO/IEC 17065. Täpne akrediteerimisala on saadaval lingil   https://eak.ee/?pageCus=akr&id=212.

Kokkuvõte:

Kokkuvõttes pakub Analiit OÜ laiaulatuslikke teenuseid naftatoodete analüüsi, koguste mõõtmise ja sertifitseerimise valdkonnas ning omab akrediteeringuid, mis tagavad nende pädevuse ja kvaliteedi.