SERTIFITSEERIMINE

 

Lugupeetud kliendid!

Analiit OÜ juhtkond taevitab Teid, et kogu kliendi poolt saadud informatsioon loetakse ärisaladuseks ning seega konfidentsiaalseks.

Samas juhime tähelepanu sellele, et tellimuste raames saadud andmed ja/või konfidentsiaalne informatsioon võib olla kättesaadav Eesti Akrediteerimiskeskuse esindajatele.    

Juhul, kui Teil tekib sertifitseerimisorgani  tegevust puudutavaid küsimusi , ärge häbenege meile kirjutada  aadressil: mail@analiit.ee

Vastavushindamise hinnakiri

Vastavushindamine ja sertifikaadi väljastamine 200-eurot.

Hind ei sisalda käibemaksu.

 

          Tellimuse vorm

          Akrediteerimistunnistus PC007

          Lisa akrediteerimistunnistusele PC007